Ouderenbeleid Nederland

Nederland is een land met een pensioenstelsel dat bekend staat als een van de beste pensioenstelsels ter wereld en ook het ouderenbeleid dat in Nederland wordt gevoerd is over het algemeen erg goed te noemen. Toch ontstaan er de laatste jaren enkele scheurtjes in het bijna feilloze imago van het Nederlandse ouderenbeleid.

Vergrijzing

Een van de grootste problemen waarmee we te maken hebben is de vergrijzing. We hebben in Nederland, net als in veel andere Europese landen, te maken met de vergrijzing en dit betekend dat er steeds veel mensen met pensioen gaan, terwijl er minder nieuwe arbeidskrachten instromen op de arbeidsmarkt. Een kleinere beroepsbevolking zal dus moeten werken voor de AOW-uitkering van een grotere groep gepensioneerden.

Crisis

Daarnaast speelt ook de financiële crisis die inmiddels al een flink aantal jaren voortduurt een grote rol. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn door de crisis en het feit dat ouderen steeds langer leven teruggelopen en pensioenen worden niet langer geïndexeerd of zelfs verlaagd om niet alleen de huidige gepensioneerden, maar ook de toekomstige generaties een eerlijk pensioen te kunnen geven.

Begrotingstekort

Een ander gevolg van de crisis is dat het Nederlandse begrotingstekort is toegenomen, waardoor ook de regering moet bezuinigen. Dit geld moet ergens vandaan komen en ook ouderen zullen een bijdrage moeten leveren. Zo wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 en ook zullen de bijdrage die ouderen zullen moeten betalen voor de ouderenzorg stijgen.

Kritiek

Er is in de laatste jaren veel kritiek geweest op de plannen van de overheid en het feit dat pensioenuitkeringen onder druk staan. De problematiek rondom de problemen heeft zelfs tot de oprichting van de politieke partij 50plus geleid, die opkomt voor de belangen van 50-plussers.

De voornaamste punten waar de partij en belangenorganisaties voor ouderen kritiek op hebben zijn:

  • Verhoging AOW-leeftijd
  • Verlaging van pensioenen voor ouderen
  • Stijgend eigen risico in de zorg, waardoor de kosten voor ouderen met een minimaal pensioen steeds moeilijk op te hoesten zijn
  • Vereenvoudiging ontslagrecht, waardoor vooral 50-plussers het gevaar lopen ontslagen te worden zonder een realistische kans op een nieuwe baan