Psychotherapie

Psychotherapiepraktijk biedt een breed scala aan onderzoeks- en behandelmogelijkheden zowel voor adolescenten, volwassenen als ouderen. De vorm waarin dit gebeurt kan zowel individueel zijn, alsook samen met de partner of het gezin, maar ook in groepen. Welke vorm het best bij u past, is doorgaans sterk afhankelijk van de aard van de problematiek.

Hoewel wij vooral een praktijk voor psychotherapie zijn, kunt u ook bij ons terecht voor andere soorten behandeling of training.

Ons behandelaanbod is vooral gericht op:

  • Jeugdigen (± 16 jaar en ouder),
  • Volwassenen (van ± 18 tot 65 jaar) en
  • Ouderen ( 65 jaar en ouder).

Wanneer u voor psychotherapie in aanmerking komt, is er een aantal behandelmethoden waaruit gekozen kan worden, afhankelijk van de problematiek.

Dit kan o.a. zijn:

  • kortdurende psychoanalytische psychotherapie
  • client-centered psychotherapie;
  • cognitieve gedragstherapie;
  • partnerrelatie- of gezinstherapie;
  • groepstherapie.

Wanneer psychotherapie niet geïndiceerd is, kan er ook gekozen worden voor een meer steunende of structurerende behandeling. Voor deze aanpak wordt ook meestal gekozen wanneer er sprake is van arbeidsgerelateerde problematiek.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om naast de psychotherapie adem- en ontspanningstherapie aan te bieden.
In bijzondere gevallen of situaties kan de behandeling ook aan huis plaats vinden.

Soms is niet meteen duidelijk wat de aard van het probleem precies is of welke behandeling het meest aangewezen is. In dat geval hebben wij ook de mogelijkheid om psychologisch (test)onderzoek te doen.