Vereniging Psychologie en Ouderen

De Vereniging Psychologie en Ouderen (VPO) is een vereniging voor professionals op het gebied van ouderenpsychologie. Hierbij staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Stimulering wetenschappelijk onderzoek,
  • Bevordering bij- en nascholing,
  • Publicatie van vakgerichte en wetenschappelijke publicaties.

In eerste instantie richt de VPO zich op psychologen, zowel zij die werkzaam zijn in de praktijk of onderzoek deden, als degenen die daartoe werden opgeleid. De VPO is in 1999 opgericht door en werkt nauw samen met de sectie Psychologen in de Ouderenzorg van het Nederlands Instituut van Psychologen / NIP, de beroepsvereniging van psychologen.

De VPO is haar activiteiten gestopt. De VPO heeft op deze website nog enkele praktijkvoorbeelden opgenomen over psychologie en ouderen die zij het delen waard vindt. U kunt deze voorbeelden lezen op de volgende pagina’s.

Disclaimer: de VPO of Vereniging Psychologie en Ouderen bestaat niet meer. De informatie op deze website dient te worden gelezen in de verleden tijd.

Een burnout kan een werkgever hoge kosten opleveren. In het begin kan het voor een werkgever misschien erg handig zijn om een werknemer in dienst te hebben die altijd loyaal is, erg perfectionistisch en het ook niet erg vind om uren lang over te werken om door drukke periodes heen te komen. Op de lange termijn kan dit echter nadelige gevolgen hebben voor de werkgever. Als de werknemer officieel een burnout krijgt gediagnostiseerd zullen hoogstwaarschijnlijk de werkzaamheden van de werknemer een langere periode worden stopgezet, zeker als de burnout symptomen niet afnemen. Daarnaast kan de werkgever ook worden aangeklaagd voor te hoge werkdruk, waardoor de werknemer schade zou kunnen lijden tijdens het beoefenen van zijn/ haar werk. Voor werkgevers is het dus erg belangrijk om burnout symptomen te kunnen herkennen om vroegtijdig te kunnen ingrijpen en de werknemers voor ernstigere problemen te kunnen behoeden. Mensen met een burn out kunnen herkend worden aan erg grote vermoeidheid, een vaak negatieve houding t.o.v. het werk, de baas, collega’s en de maatschappij, een laag zelfbeeld, overdreven loyaliteit, perfectionisme, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een overdreven controle behoefte.